Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu

Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu

Aktualizovaná metodická pomůcka.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena