Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Metodická pomůcka pro kulturní akce pod otevřeným nebem

Metodická pomůcka pro kulturní akce pod otevřeným nebem

Tato metodika řeší povolení areálů pro kulturní akce a obdobné akce (hudební představení/ festival, divadelní představení/ festival, filmové projekce/ letní kino/ festival, dále taneční zábava/ pouť/ jarmark/ trhy a podobná lidová zábava a další obdobné akce) z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena