Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > K uplatňování zásady šetrnosti k sousedství v praxi

K uplatňování zásady šetrnosti k sousedství v praxi

§ 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena