Exekuční řízení

Exekuční řízení dle §§ 103 - 129 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena