Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 9. Zákon č. 283/2021 Sb. > Možnost pořizování úprav územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007

Možnost pořizování úprav územně plánovacích dokumentací schválených před rokem 2007

Metodické sdělení k aplikaci § 322 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. ve vztahu k § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena