Studna individuálního zásobování vodou

Metodické sdělení k výkladu pojmu „studna individuálního zásobování vodou“ a vztahu tohoto pojmu k souvisejícím pojmům vodního zákona a jeho prováděcích předpisů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena