Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury

Ministerstvo pro místní rozvoj iniciovalo zpracování certifikované metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury. Projekt byl řešen za podpory Technologické agentury České republiky pod kódem TB050MMR001. Materiál je určen zejména pro pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a dokumentací. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro zajišťování dostupnosti veřejných infrastruktur a identifikace těch alternativ rozvoje území krajů a obcí, které by vedly ke zhoršování dostupnosti veřejných infrastruktur. Metodika nestanovuje standardy pro komerční infrastrukturu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena