Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 8. Ostatní stanoviska a metodiky > Metodické sdělení k přijímání úředníků splňujících kvalifikační předpoklady pouze s výjimkou

Metodické sdělení k přijímání úředníků splňujících kvalifikační předpoklady pouze s výjimkou

Metodické sdělení objasňuje, že se úředníkem může stát i osoba, která splňuje kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost pouze s využitím výjimky dle § 24 stavebního zákona. Pokud ale úředník výjimku nezíská, je tím u něj dán výpovědní důvod v souladu se zákoníkem práce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena