Evidence územně plánovací činnosti

Metodický pokyn upravuje postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena