Územní studie veřejného prostranství

V souvislosti s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu připravil odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena