Vyvěšování a oznamování územního plánu

Aby územní plán nabyl účinnosti, musí být oznámen veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce, pro kterou byl pořizován, a jejíž zastupitelstvo územní plán vydává. Vzhledem k tomu, že veřejná vyhláška o vydání územního plánu je písemností zastupitelstva, má být na hlavičkovém papíru příslušné obce, nikoliv na hlavičkovém papíru pořizovatele.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena