Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu

Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo metodické doporučení k problematice vymezování a upřesňování koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena