Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch

Metodický pokyn doporučuje podrobný postup pro vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu požadované § 53 odst. 5 písm. f) a § 55 odst. 4 stavebního zákona.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena