Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Regulační plány z podnětu, nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení

Regulační plány z podnětu, nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení

Prezentace vysvětluje postup a náležitosti pořízení regulačního plánu z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena