Společné stanovisko MMR a MŽP

Ve věci postupů stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena