Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Archiv stanovisek a metodik > Společné stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj

ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena