Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Archiv stanovisek a metodik > Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techn

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techn

Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě společné stanovisko.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena