Ministerstvo > Stavební právo > Publikace a odborné texty > Sídelní struktura České republiky

Sídelní struktura České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování pořídilo v roce 2017 odborný podklad „Sídelní struktura České republiky, Návrh kategorizace center osídlení ČR a vymezení hlavních vazeb center v celorepublikovém a středoevropském kontextu; AURS, spol. s r.o. a ÚRS PRAHA, a. s. (Körner, M., Müller, J., Feistnerová, R., Almásyová, B.), 2017“. Tento odborný podklad slouží pro navazující práce MMR v rámci sídelní struktury ČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena