Ministerstvo > Stavební právo > Publikace a odborné texty > Analýza závaznosti a forem vydávání ÚPD v Evropě

Analýza závaznosti a forem vydávání ÚPD v Evropě

Ministerstvo pro místní rozvoj objednalo analýzu závaznosti a forem vydávání územně plánovacích dokumentací ve vybraných evropských státech. Analýza předkládá přehled evropských plánovacích systémů a jejich kontext, mapuje legislativu v zemích EU a přináší přehled kategorií územně plánovacích nástrojů. Součástí materiálu je i analýza využití postupu podobného našemu opatření obecné povahy a smíšených právních aktů ve vybraných zemích. Dokument též obsahuje přehled závaznosti a forem vydávání územně plánovacích dokumentací. Velkou část analýzy tvoří popis situace v 11 zemích, včetně příkladů jejich územně plánovacích dokumentací.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena