Ministerstvo > Stavební právo > Právo a legislativa > Zákon o vyvlastnění

Zákon o vyvlastnění

V této sekci naleznete informace a judikaturu o zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena