Ministerstvo > Stavební právo > Právo a legislativa > Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky > Stavební zákon s vyznačením změn provedených novelami z let 2018 až 2020

Stavební zákon s vyznačením změn provedených novelami z let 2018 až 2020

Za poslední dva roky proběhlo již pět dílčích novel zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Některé z uvedených novel přinesly poměrně zásadní změny ve stavebním zákoně. Pro lepší orientaci zveřejňuje ministerstvo stavební zákon v platném znění s barevně vyznačenými změnami.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena