Ministerstvo > Stavební právo > Právo a legislativa > Přehled platných právních předpisů > Další předpisy > Norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací

Norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací

Veřejně přístupná česká technická norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Povinnost postupovat podle uvedené normy je stanovena v § 20 odst. 5 písm. a) této vyhlášky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena