Ministerstvo > Stavební právo > Právo a legislativa > Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

K získání stavebního povolení už nebudete muset zdlouhavě obíhat úřady. Projdete jedním řízením a dostanete jedno razítko. Stavební úřady budou rozhodovat v pevně stanovených lhůtách. Pro stavbu rodinného domu získáte povolení už za 30 dní, u složitějších staveb typu dálnice nebo elektrárna do 120 dní.

Po jednomyslném schválení Poslaneckou sněmovnou a souhlasu Senátu pan prezident 22. května 2023 podepsal novelu nového stavebního zákona. Tím se úspěšně završil proces prosazení legislativy, která  zajistí stabilitu, zrychlení a zkvalitnění výstavby v Česku. Stavební zákon se stane pevnou právní normou a dlouhodobou jistotou pro projektanty, stavebníky i stavební úřady.
 
Nový stavební zákon nabývá účinnosti k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby jako např. dálnice). Pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. 7. 2024.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena