Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - výsledná podoba

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 - výsledná podoba

Vláda dne 6. 5. 2019 projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu další řádné aktualizace Politiky územního rozvoje ČR (Aktualizace č. 4) v souladu s § 35 odst. 4 stavebního zákona.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena