Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 6

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 6

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 7 a 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s úkolem z usnesení vlády č. 542/2023, tj. zajistit zveřejnění úplného znění Politiky územního rozvoje České republiky po Aktualizaci č. 6, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena