Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky

Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky

Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 89/2024 ze dne 7. února 2024 návrh Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 31 odst. 3 stavebního zákona a v souladu s úkoly vyplývajících z usnesení vlády č. 89/2024 Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně souvisejících materiálů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena