Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování

Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1. 9. 2021.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena