Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady

Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1. 9. 2021 a z příslušných usnesení vlády.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena