Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

MMR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva dopravy. Vláda tuto aktualizaci PÚR ČR schválila dne 2. září 2019 usnesením vlády č. 629.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena