Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika architektury a stavební kultury České republiky > Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR

Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj kromě aktivního plnění příslušných opatření průběžně sleduje naplňování Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Od jejího schválení uplynuly již více než tři roky, což představuje polovinu horizontu realizace implementačního plánu, který je její součástí. Ministerstvo proto ve spolupráci se všemi institucemi určenými jako garanti nebo spolupracovníci na plnění opatření připravilo Zprávu o plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k prosinci 2017. Splněno je asi 15 % opatření, téměř 50 % je rozpracováno.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena