Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika architektury a stavební kultury České republiky > Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR

Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR

Vláda na svém zasedání dne 15. března 2021 usnesením č. 287 vzala na vědomí vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k roku 2020. Zároveň uložila do konce roku 2022 předložit její aktualizaci, při čemž má být zohledněn materiál Náměty k aktualizaci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena