Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika architektury a stavební kultury České republiky > Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vláda Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena