Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Archiv koncepčních a strategických dokumentů > Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena