Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Archiv koncepčních a strategických dokumentů > Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 5

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky a závaznost Aktualizace č. 5

Ministerstvo pro místní rozvoj zajistilo vyhotovení a zveřejnění v souladu s § 35 odst. 6 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s úkolem z usnesení vlády č. 833/2020 úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky po její poslední aktualizaci.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena