Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Byl zveřejněn návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

Byl zveřejněn návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“) dne 17. března 2020 zveřejnilo návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky na svých internetových stránkách a podle § 33 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena