Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb > Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče

Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče

Cílem tohoto stanoviska je sjednotit aplikační praxi pro pochozí plochy pro chodce, na nichž se provádí hmatové úpravy pro osoby se zrakovým postižením a zároveň se zohledňuje ochrana památkové péče. Jeho znění vychází z dohody mezi MMR, MD, MK, MPO, ČKA, ČKAIT a SONS. Stanovisko má 4 části a 8 bodů. První část obsahuje úvod a kompetence resortů. Ve druhé části je stavební zákon, bezbariérová vyhláška a hmatové prvky. Třetí část obsahuje zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zajištění ochrany veřejných zájmů. Ve čtvrté části jsou uvedeny závěry.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena