Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb > Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb ve vztahu k instalaci výtahu

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb ve vztahu k instalaci výtahu

Ministerstvo pro místní rozvoj tento materiál zpracovalo na základě závěrů z jednání k přístupnosti výtahů pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve stavbách. Cílem této metodické pomůcky je usnadnit aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Předně výtah je stanovený výrobek. Pro dodávání na trh platí evropská legislativa v oblasti regulované sféry stanovených výrobků. Následně se výtah zabudovává do stavby. Pro tuto oblast platí národní předpisy veřejného stavebního práva.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena