Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb > Dveře na veřejná WC a do veřejných šaten se vybavují hmatovými štítky pro nevidomé

Dveře na veřejná WC a do veřejných šaten se vybavují hmatovými štítky pro nevidomé

Člověk přijímá přibližně 85 – 90 % informací z okolního světa vizuální cestou. Ztráta zraku se promítá především do omezené schopnosti orientace. Při navrhování a provádění staveb se pro alespoň částečnou kompenzaci tohoto handicapu používají technické úpravy prostředí na bázi sluchu a hmatu. U nevidomých osob mezi primární znalosti patří používání Braillova písma. Při ztrátě zraku v dospělosti může být jeho dodatečné osvojení obtížné. Naopak lze očekávat dobrou znalost písma ve tvaru latinky a dokonce i reálnou představu o podobě grafických symbolů. Reliéfní formu znaků a symbolů lze vnímat též hmatem. Pro slabozraké je důležitý vizuální kontrast. Z těchto zásad vychází evropské i národní předpisy, včetně vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena