Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb > Aplikace požadavků na výtahy z hlediska bezbariérového užívání staveb

Aplikace požadavků na výtahy z hlediska bezbariérového užívání staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj tento materiál zpracovalo na základě závěrů z jednání k přístupnosti výtahů pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve stavbách. Cílem této metodické pomůcky je usnadnit aplikaci bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb. Předně výtah je stanovený výrobek. Pro dodávání na trh platí evropská legislativa v oblasti regulované sféry stanovených výrobků. Následně se výtah zabudovává do stavby. Pro tuto oblast platí národní předpisy veřejného stavebního práva.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena