Ministerstvo > Stavební právo > Digitalizace územního plánování

Digitalizace územního plánování

Ústředním cílem digitalizace územního plánování je vytvoření nového sjednocujícího informačního systému, kterým je Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Ten bude jednak sloužit jako podpora procesů územního plánování a nově také zpřístupní výstupy územního plánování v České republice všem obyvatelům. Usnadní také koordinaci a sdílení územních plánů, a to již ve fázi jejich návrhů.
Digitalizace územního plánování tedy nepředstavuje jen převod papírových dokumentů do elektronické podoby, ale jde o změnu celého systému jejich pořizování a práce s nimi.
V současné době se využívá pro vedení přehledu o pořizovaných a vydaných územně-plánovacích dokumentacích a územních studiích centrální informační systém Evidence územně plánovací činnosti. Ten bude v provozu až do doby spuštění NGÚP, tedy do 1. července 2024.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena