Informační systémy

V rámci digitalizace stavebního řízení dodá MMR v roce 2024 jednotlivé informační systémy v rozsahu splňujícím funkcionality podle nového stavebního zákona (tj. v rozsahu zákonem popsaného Portálu stavebníka, Informačního systému stavebního řízení, Evidence dokumentů a Evidence staveb a záměrů). 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena