Portál stavebníka

Obdobně jako je portál občana jakousi pomyslnou branou k elektronickým službám státu, tak také portál stavebníka představuje bránu k celému digitalizovanému stavebnímu řízení. Portál stavebníka tedy představuje základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení, tedy především stavebními úřady a dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena