Ministerstvo > Stavební právo > Digitalizace stavebního řízení v ČR > Aktuality > Informační systém stavebních řízení

Informační systém stavebních řízení

Informační systém stavebního řízení (dále také jako „IS SŘ“) slouží stavebním úřadům a dotčeným orgánům a jejich jednotlivým úředníkům, aby mohli efektivně podnikat jednotlivé kroky v rámci stavebního řízení a měli přístup ke všem nezbytným informačním, dokumentům a podkladům.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena