Ministerstvo > Regionální politika > Výzkum a inovace na MMR

Výzkum a inovace na MMR

Odbor regionální politiky MMR je gesčním útvarem v rámci ministerstva pro oblast koordinace výzkumu a inovací. Spolupracuje s útvary MMR zejména při identifikaci výzkumných potřeb, kontrole řešení výzkumných projektů a aplikaci výsledků výzkumu do praxe.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena