Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Dne 15. 5. 2013 byla usnesením vlády ČR č. 344 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena