Udržitelný rozvoj a MMR

Složky udržitelného rozvoje (ekonomická, sociální a environmentální) působí vždy v určitém území, ať už je to ČR nebo její územní samosprávné celky a je třeba je vzájemně horizontálně i vertikálně provazovat. MMR má v tomto ohledu průřezové postavení, a to jak v oblasti legislativy, tak zejména v oblasti implementace.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena