Ministerstvo > Regionální politika > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území je jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen „RVUR“). Pracovní skupina působí v gesci MMR a vznikla transformací původní pracovní skupiny pro koordinaci krajských koncepcí udržitelného rozvoje RVUR. Činnost této původní pracovní skupiny probíhala pouze v roce 2003, kdy byla pořízena strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje. Původní pracovní skupina se soustřeďovala zejména na očekávané zpracování strategií a nezabývala se zajišťováním informovanosti krajů o udržitelném rozvoji a podpoře zapojení krajů v procesu přípravy a implementace SUR ČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena