Ministerstvo > Realitní činnost > Aktuality > Zkoušky profesní kvalifikace v realitním zprostředkování

Zkoušky profesní kvalifikace v realitním zprostředkování

Jednou ze základních možností, jak prokázat svoji odbornost pro vykonávání profese realitního zprostředkovatele, je získání certifikátu „Obchodník s realitami“, který se uděloval na základě složení odborné zkoušky profesní kvalifikace od 1. 12. 2015 do 17. 2. 2020, anebo certifikátu „Realitní zprostředkovatel“, udělovaného od 21. 12. 2019.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena