Ministerstvo > Realitní činnost > Aktuality > Využívání datových schránek pro elektronickou formu zasílání dokladů o pojištění

Využívání datových schránek pro elektronickou formu zasílání dokladů o pojištění

Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která dle § 18a odst. 3 sjednocuje institut tzv. fikce doručení v soukromoprávní komunikaci prováděné prostřednictvím datové schránky (DS) jak pro právnické osoby (PO), tak pro fyzické (FO). Povinné zřízení DS pro právnické osoby pro potřeby úřední komunikace zůstává nedotčeno.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena