Ministerstvo > Realitní činnost > Aktuality > Jak připojit k pojistné smlouvě realitního zprostředkovatele doklad o zaplacení pojistného

Jak připojit k pojistné smlouvě realitního zprostředkovatele doklad o zaplacení pojistného

K dokladům o pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele zasílají někteří zprostředkovatelé také doklad o zaplacení ve formě výpisu ze svého účtu. Vzhledem k ochraně obchodního tajemství, ochraně osobních dat či shromažďování nevyžádaných informací však MMR k této problematice sděluje následující:

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena